BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 15 dla zapytania:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2 posortowane wg spisu treści
1
Baulin Yuriy, Lashchuk Nataliya, Bronevytska Oksana, Sozanskyy Taras
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 7-27
2
Gardocki Lech
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 29-40
3
Giezek Jacek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 41-57
4
Gorpyniuk Oksana, Kovalenko Volodymyr, Ponomarenko Yuriy, Tiutiugin Volodymyr, Kharytonova Olena
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 59-80
5
Hryshchuk Viktor, Makovetska Nelia, Krasnytskyi Ivan, Khavronyuk Mykola
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 81-101
6
Kardas Piotr
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 103-126
7
Kulik Marek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 127-143
8
Leszczyński Leszek, Maroń Grzegorz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 145-157
9
Łukasik Korneliusz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 159-170
10
Mozgawa Marek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 171-190
11
Niemczyk Marcin
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 191-209
12
Marin Oleksandr, Navrotskyy Vyacheslav, Maritchak Taras, Streltsov Ievgen
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 211-226
13
Senko Mykola, Maksymovych Roman, Navrotska Vira, Ustrytska Nataliya, Franchuk Vasyl
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 227-256
14
Telefanko Bohdan, Parasyuk Nataliya, Avramenko Oleksiy, Diachuk Sergii
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 257-280
15
Zoll Andrzej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 2, s. 281-295