BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 12 dla zapytania:
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10 posortowane wg spisu treści
1
Chao-Wen Chen, Chen Yuh-Wen, Larbani Moussa, Tzung-Hung Li
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 5-31
2
Gaspars-Wieloch Helena
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 32-47
3
Górecka Dorota
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 48-64
4
Jakubczyk Michał
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 65-81
5
Kaliszewski Ignacy, Miroforidis Janusz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 82-92
6
Krzeszowska-Zakrzewska Bogumiła
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 93-104
7
Michnik Jerzy, Adamus-Matuszyńska Anna
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 105-123
8
Ramik Jaroslav
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 124-140
9
Ramsey David M.
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 141-154
10
Siwek Joanna
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 155-165
11
Trzaskalik Tadeusz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 166-184
12
Wolny Maciej
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2015, vol. 10, s. 185-194