BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 12 dla zapytania:
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24 posortowane wg spisu treści
1
Romanowska Maria
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 13-25
2
Suszyński Cezary, Majewski Bartosz, Tomaszewski Albert
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 27-38
3
Dworzecki Zbigniew, Leśniak-Łebkowska Grażyna
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 39-50
4
Sopińska Agnieszka
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 51-66
5
Gregorczyk Sylwester, Mierzejewska Wioletta
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 67-86
6
Dziurski Patryk
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 87-100
7
Bartkowiak Piotr
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 101-113
8
Glińska-Neweś Aldona, Lis Andrzej, Górka Joanna
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 115-131
9
Mesjasz-Lech Agata, Skowron-Grabowska Beata
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 133-146
10
Ignacy Jarosław
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 147-160
11
Piórkowska Katarzyna
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 161-177
12
Sachpazidu-Wójcicka Karina
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 179-193